FAQ

Vad innebär återköpsgarantin som vi lämnat i 35 år?

Du får som konsument 1 års återköpsgaranti av oss på TOPO STOP E250, TOPO STOP R100 OCH MOLE STOP 1000.

Återköpsgarantin innebär att om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med resultatet, så får du under garantitidens utgång pengar tillbaka, dock med ett 25% avdrag för täckande av kostnader för värdeminskning. Originalförpackningen skall vara oskadd som vid normalt bruk och varan skall vara väl rengjord. I de fall förpackningen saknas eller varan inte är väl rengjord utgår ett värdeminskningsavdrag på 40%. 

Kundens fraktkostnad i samband med returen täcks inte av garantin. utan betalas av kunden. Kontakta oss före returen för returinstruktioner och returadress. Returfrakt bokas därefter av dig som kund. Återbetalning sker till bankkonto efter att vi mottagit och gått igenom produkten. Kan du få en generösare garanti? 


Hur många är det som utnyttjar återköpsgarantin?

När vi började sälja TOPO STOP och MOLE STOP på 80-talet, kunde vi själva inte så mycket om tekniken. Saneringsråden vi gav våra kunder var då kanske inte alltid helt lyckade. Trots detta var det färre än 4% som utnyttjade återköpsgarantin under de första åren.
Efterhand som vår kunskap har ökat och tekniken har utvecklats med 3D-VOX tekniken har antalet återköpsgarantifall sjunkit till färre än 1% av våra kunder som tar återköpsgarantin i anspråk.


Finns det garantier för att jag skall bli av med mina skadedjur vid sanering med TOPO STOP och MOLE STOP?

Vi kan i princip garantera att ditt hus blir fritt från skadedjur. Dock krävs det att ni som kund installera nödigt antal skadedjursskrämmare och har tålamod i 2-8 veckor beroende på saneringsbehov. Det skulle kunna innebära att ifall ditt hus är stort, gammalt och har massor av prång där mössen sedan länge har huserat, så kan det i extremfall behövas kanske tre, fyra, ja kanske fem apparater för att täcka in alla skadedjursvägar. I sådana fall skulle ditt skadedjursproblem kanske förändras till att dessutom ha blivit ett ekonomiskt problem.

Enligt tillgänglig statistik klarar sig emellertid fyra av fem hus med endast en apparat! Så, av praktiska och ekonomiska skäl garanterar vi därför enbart att du skall bli helt nöjd och det räcker ju ganska långt, eller hur?


Fungerar verkligen elektronisk sanering? 

Javisst gör de det. Det finns flera internationella oberoende tester som entydigt påvisar effektiviteten hos modern elektronik med ultraljud.  TOPO STOP och MOLE STOP har sålts i Sverige sedan 1986 med en generös 1 årig återköpsgaranti. Skulle inte tekniken fungera som utlovats, skulle garantin på kort tid göra leverantören bankrutt. Igen struntar väl i att lämna tillbaka en dyr vara som inte fungerar?  

Tekniken är idag 100% effektiv, det är enbart en fråga om dimensionering och placering av utrustningen för att du skall få ett fullgott saneringsresultat.  Är ditt hus komplext med flera gångsystem, kan du eventuellt behöver flera apparater.


Men jag har hört med mitt saneringsföretag och de säger att mösskrämmare med ultraljud inte fungerar?

Man måste inse att våra ledande saneringsföretag är leverantörer av råttgift och inte några experter på elektronisk sanering. Vad de säger är en parts inlaga. Anticimex t.ex., som många faktiskt tror är en myndighet med allas bästa för ögonen, ägs av internationella investmentbolag. Att de utnyttjar sin branschdominans i media om djur- och miljövänliga saneringsteknik är därför helt naturligt.


Om nu sanering med ultraljud är så bra, varför har de stora saneringsföretagen inte anammat tekniken?
Det är pengar som styr alla branscher. Varje gång ett saneringsföretag rycker ut till ett hus, skickar de en räkning till försäkringsbolaget. Försäkringsbolagen i sin tur slår ut den årliga saneringskostnaden på hela villakollektivet, som alltså solidariskt får bära en 10-årskostnad på 15-20.000:- för ett vanligt hus med årliga mössbesök. Skulle man istället installera en TOPO STOP i det aktuella huset, blir det i normalfallet en investering på drygt tvåtusen kronor, men sedan blir det inga fler debiteringsmöjligheter under de följande nio åren.

Detta är självfallet en dålig affär för såväl sanerare som försäkringsbolag och därför förnekar man officiellt att ultraljudsapparater skulle ha avsedd effekt, något som vår 1-åriga återköpsgaranti tvärtemot bevisar att de har. 


Kan ultraljud vara skadligt för människor och husdjur?

Nej, absolut inte och av följande skäl:

Vid normal installation utsätts människor och husdjur inte alls för något ultraljud. Eftersom installationen av TOPO STOP i de flesta fall sker i husets avskilda biutrymmen (kallvind/krypgrund) enligt våra anvisningar, stannar ljudet enligt fysikens lagar också där. I de fall en TOPO STOP installeras i ett boningsutrymme så utgör den endast en av många ultraljudskällor. Lysrör, TV, radio, kylskåp, etc. avger alla mer eller mindre kraftiga och kontinuerliga överljudstoner.

TOPO STOPs ultraljud har en helt försumbar fysiologisk inverkan på människor och husdjur. Vid jämförelse med husets standardinstallationer. Inte minst beroende på den mycket korta exponeringstiden (½-1 sekunds längd och i snitt ca 30 sekunder mellan signalerna). Inte heller ljudtrycket TOPO STOP alstrar (ca 100 dB i rent ultraljudsläge) utgör någon fara. Arbetsmiljöverket EU-direktiv tillåter ända upp till 135 dB impulstoppvärde för impulsljud av den typ TOPO STOP avger.

Även Arbetarskyddsstyrelsen skrift, "Risker vid exponering för ultraljud" från 1977 (ISSN 0347 2248) utesluter att det ultraljud, som t.ex. elektroniska mösskrämmare avger, skulle kunna vara skadligt

Jag har hund och katt. Störs inte de av ultraljud?

Normalt sett inte alls och definitivt inte i det fall utrustningen placeras på kallvinden eller i krypgrunden då inte ultraljud går igenom väggar och bjälklag, vilket i nio fall av tio är den strategiskt riktiga installationsplatsen för effektiv sanering.Störs radio, TV eller larm av sanering med ultraljud?

Nej! Utrustningen är helt avstörd och varken elektroniken eller dess ultraljud påverkar andra elektroniska installationer.Skyddar ultraljud hela huset om jag sätter in apparaten i t.ex. köket?

Vid sanering med små begränsade skadedjursproblem i mindre hus går det ibland bra att angripa "själva symtomen" med en eller flera enheter av den minsta ultraljudsmodellerna. Vid en installation måste man vara medveten om de begränsningar ultraljud har, dvs. att ultraljud inte går igenom väggarna. Gnagarna kan från sin skyddade plats i väggen eller trossbotten tvingas att göra visiter i bostaden om kampen för överlevnad så kräver då överlevnadsinstinkten trotsar allt!

För optimal sanering är det önskvärt att försöka placera utrustningen i de utrymmen som gnagarna nyttjar som sin farstu, t.ex. krypgrunden och eller kallvinden och där stoppa gnagarna med ultraljud.


Vad är resonansljud?

Till skillnad från ultraljud som har mycket hög frekvens, så ligger resonansljudet lågt på frekvensskalan. Används med fördel vid sanering där ultraljud inte kommer åt skadedjuren, t.ex. trossbotten direkt på betongplatta. Resonansljud är toner i det lägre frekvensregistret (ca 30 - 500 Hz). Ljudet är dels hörbart, dels fortplantar det sig i husets stomme. Det har i olika sammanhang framförts oro över att låga ljudfrekvenser skulle kunna skada människor. Det är då viktigt att veta att detta endast gäller för rent subsoniska ljud (under hörbarhetsgränsen för människor), dvs frekvenser lägre än 30 Hz.

TOPO STOP R100 är en resonansapparat med frekvensområdet 80 - 100 Hz. Tillsammans med ultraljudsapparater erhålls en heltäckande störande ljudmatta i hela huset, något som vid svårare saneringsfall ibland är nödvändigt att ta till.När skall man använda ultraljud respektive resonansljud?

Ultraljud används i öppna utrymmen som lokaler, vindar, källare och krypgrundar eller i trädgården mot vilt alternativt på gårdar och kallager mot duvor och andra fåglar.

Resonansljud används vid sanering i första hand som komplement till ultraljud, eftersom det senare inte kan tränga in i väggar och trossbottnar.

Har hört att vissa lågfrekventa ljud kan vara skadliga. Vad gäller?

Det gäller enbart för så kallade subsoniskt ljud med mycket låga ohörbara frekvenser, vilka enligt vetenskapliga rapporter kan orsaka depressioner. Frekvenserna TOPO STOP resonansljudsapparat genererar ligger betydligt högre och är fullt hörbara och ställbart med Touch-funktion, Enheten brummar till ungefär som ett gammalt kylskåp.


Om ljudet från en resonansapparat är fullt hörbart för människor, stör inte det?

Inte om apparaten är monterad i ett säsongsstängt fritidshus. I ett bebott hus blir svaret både ja och nej beroende på individen och placering. De flesta människor glömmer redan efter någon dag att det brummar till då och då. Men ifall det är svårt att vänja sig vid brummandet går det givtsvis bra att stänga av enheten under t.ex. natten. Gnagarna vilka upplever TOPO STOP som en levande inkräktare som konkurrerar om reviret inser att även fienden kan behöva sova då och då.

Skulle det emellertid visa sig att störningen med nattstängning inte blir tillräcklig, kan man under utdrivningsfasen t.ex. använda öronproppar under natten. När väl skadedjuren har gett upp reviret i huset räcker det att koppla resonansapparaten till en timer eller app-styrning, så att den är igång åtminstone när människorna som bebor huset är hemifrån


Vad är elektropuls?

Elektroniska skadedjursapparater försedda med elektromagnetiska pulser även kallat elektropuls påstås ge en störning via elnätet, något som ingen ännu lyckats bevisa. Amerikanska Naturvårdsverket (EPA) vidtog åtgärder mot denna typ av apparater redan 1980 och de är dessutom sedan flera år förbjudna i Kanada.


Vad gör ultraljudet från TOPO STOP så bra?

Hoppande frekvens!

TOPO STOP har två stycken inställningsmöjligheter. Ett med fullt hörbart ljud (6-9 kHz), vilket ger vidare spridning och bättre inträngning i skrymslen och vrår, men till priset av att ljudet är störande för människor. Denna inställning lämpar sig därför bäst för obebodda utrymmen såsom fritidshus, lagerlokaler samt väl isolerade kallvindar och kryputrymmen. I det andra läget avger enheten ett rent ultraljud i intervallet 25 - 30 kHz.
TOPO STOP är försedda med 3-dimensionell ljudteknik, så kallad 3D-VOX. Utrustningens ljud är optimerat för att eliminera tillvänjning och för att ge en maximalt störande effekt på skadedjuren.


Är TOPO STOPmodellen med ultraljud rundstrålande?

Nej! Högtalaren, som för övrigt är väderbeständig för installation i kalla och fuktiga utrymmen  som kallvind och kryputrymme, avger sin signal i en cirka 90 graders ljudkon. I praktiken blir TOPO STOP vid sanering rundstrålande eftersom dess ultraljud studsar tillbaka mot alla hårda ytor likt ljus i en spegel. Ultraljud fyller således fullständigt ut det utrymme i vilket apparaten är monterad.


Kan ultraljud skrämma bort insekter?

Ja, men det beror på vilket ultraljud en enhet avger.

De frekvenser TOPO STOPs ultraljud har är speciellt avpassade för att vid sanering ge maximal störning för däggdjur. Emellertid har dessa ljudvågor ofta även en positiv effekt mot diverse insekter. Vi har under åren fått många rapporter från kunder, som har berättat att inte bara mössen har skrämts på flykten. Även getingar, flugor, etc. har försvunnit från kallvinden, källaren och krypgrunden. Med tanke på att insekter och deras ägg/larver utgör basföda för möss, så måste ultraljudets påverkan på insekter vara en positiv bieffekt i kampen mot gnagarna. Av denna anledning kan det vara klokt att låta din ultraljudsskrämmare vara igång året runt, så att inga insekter får för sig att under sommaren lägga ägg i något av husets biutrymmen.


 Hur förhindras att skadedjur vänjer sig vid ultraljud?

Genom slumpat ultraljud, vi söker alltid efter att erbjuda våra kunder de bästa artiklarna på marknaden. TOPO STOP har funnits på marknaden i 25 år, men har med sina uppdateringar genom åren fortfarande en topposition!


Varför kan jag vid sanering med TOPO STOP uppfatta ett svagt knäppande ljud trots att jag inte skall kunna uppfatta ultraljud?

TOPO STOPs mikroprocessor skapar under ljudavgivningen plötsliga frekvenshopp (ca 3 ggr/sek). Dessa hopp som sker under loppet av mindre än en mikrosekund får till följd att högtalaren inte riktigt hänger med i svängarna, varvid ett litet svagt hörbart knäpp uppstår. Detta då högtalarmembranet skall ju fysiskt flytta sig från ett läge till ett annat på en extremt kort tid. Det är det svaga knäppandet som vi människor kan uppfatta när apparaten är inställd i ultraljudsläget.


Vad är vitsen med en hörbar signal från vissa TOPO STOP modeller med ultraljud?

Man får ett något högre ljudtryck och därmed bättre ljudspridning. med dubbla inställningsmöjligheter. 


Hur länge har TOPO STOP och MOLE STOP sålts i Skandinavien?

Sedan 1986 och till över 150 000 användare!


Varför finns TOPO STOP och MOLE STOP inte i detaljhandeln?

Även om tekniken med elektronisk skadedjurssanering med framförallt ultraljud har 35 år på nacken, så är kunskapen om den tyvärr ej ännu tillräckligt spridd för att de dyrare skrämmarna skall kunna generera en tillfredsställande omsättningshastighet i butiken. Om kunden ställer en berättigad fråga om mösskrämmaren på butikshyllan och personalen inte kan besvara den, då blir det ingen affär! Därför lämpar sig dessa artiklar främst för e-handel.


Kan jag driva TOPO STOP och MOLE STOP med samma transformator?

Javisst går det! Säkerställ att du seriekopplar när du kopplar in kontakterna.

Vad innebär återköpsgarantin som vi lämnat i 35 år?

Du får som konsument 1 års återköpsgaranti av oss på TOPO STOP E250, TOPO STOP R100 OCH MOLE STOP 1000.

Återköpsgarantin innebär att om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med resultatet, så får du under garantitidens utgång pengar tillbaka, dock med ett 25% avdrag för täckande av kostnader för värdeminskning. Originalförpackningen skall vara oskadd som vid normalt bruk och varan skall vara väl rengjord. I de fall förpackningen saknas eller varan inte är väl rengjord utgår ett värdeminskningsavdrag på 40%. 

Kundens fraktkostnad i samband med returen täcks inte av garantin. utan betalas av kunden. Kontakta oss före returen för returinstruktioner och returadress. Returfrakt bokas därefter av dig som kund. Återbetalning sker till bankkonto efter att vi mottagit och gått igenom produkten. Kan du få en generösare garanti? 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.