Frågor & svar

Här svarar vi på vanliga frågor kring sanering med produkter vi säljer

Hur funkar elektronisk skadedjurssanering mot MÖSS & RÅTTOR

Snabbguide: Elektronisk skadedjurssanering MÖSS & RÅTTOR?

För bästa saneringseffekt gäller det att komma åt gnagarnas infrastruktur i huset, alltså deras gångar och nästen. Detta för att lamslås gnagarnas gångsystem och då kan de inte längre röra sig fritt i väggar, bjälklag, på kallvinden och i krypgrund. Montering av en eller flera ultraljudsenheter sker då bäst i torpargrunden eller källaren och/eller på kallvinden eller i boningsutrymmet.

Vid montering i själva boningsutrymmen med en eller flera enheter i vägguttag, kan saneringsgraden bli tillfredsställande men man får vara beredd på att mössen då kan finnas kvar i husets biutrymmen eftersom ultraljudet inte går igenom en vägg. Denna strategi kräver i princip en apparat i varje rum.

Under så kallade ”gnagarår” då populationen närmast exploderar, kan hungern ibland tvinga gnagarna att göra utfall in i boningsutrymmen. Under sådana omständigheter behövs komplettering med fler ultraljudsenheter och i extrema fall behövs skyddet utökas till att täcka in även väggar och bjälklag med en resonans/vibrationsenhet.  Om denna typ av extra installation kommer att behövas eller inte, kan lätt konstateras med kontinuerlig övervakning, vilket för fritidshuset innebär minst var 14.e dag. 

Kommer gnagarna direkt in i väggen via panelen utan att passera källaren eller krypgrunden, behöver man troligtvis också komplettera med en resonans/vibrationsenhet på kallvinden. Samma gäller om isoleringen på vinden är försedd med vindpapp eller det finns golvpanel på delar eller hela vindsbjälklaget då detta stoppar ultraljudet. 

Djuren kommer att bli mer aktiva i försök att mota bort sina fiender (enheten) om sitt revir och boendeplats. Vanligtvis ökar aktiviteten innan den avtar i område!

Sammanfattningsvis: 

Under förutsättning att den elektroniska saneringsutrustningen man väljer är modern med den senare ljudtekniken som varierar frekvensen, så är elektronisk skadedjurssanering ofelbar så länge man tar hänsyn till utrustningens dimensionering vilket innebär att du behöver rätt typ av enhet och rätt antal enheter, samt placering av dina enheter. 

Användning av fällor och gift i kombination med elektronisk sanering skall enbart användas i biutrymmen om ultraljud inte kan nå dit eller om man inte har möjlighet att placera en ultraljudsenhet där. Kombinationen motverkar syftet eftersom betet lockar till sig ännu fler gnagare!

 Allt prat om tillvänjning av ultraljud hos gnagarna kan tas med en stor nypa salt. Skadedjuren kan inte vänja sig vid modern elektronik. I de fall gnagarna kommer tillbaka är det troligen något av ovan som inte har blivit uppfyllt.

Hur fungera elektronisk skadedjurssanering mot MULLVADAR & SORKAR?

Snabbguide: Elektronisk skadedjurssanering MULLVAD & SORK?

De flesta underjordiska djuren har dålig syn men de har begåvats med mycket god hörsel och känslighet för markvibrationer. Därför flyttar dessa djur ut för att undvika faran när genomträngande ljudvibration skapas. Detta kan skapas antingen genom ultraljudsenheter eller vibrationsenheter.

Förvänta dig inte omedelbara resultat. Djuren kommer att bli mer aktiva i försök att mota bort sina fiender/konkurrenter om sitt revir och boendeplats. Vanligtvis ökar aktiviteten innan den avtar i område, vilket skall ses som ett gott tecken!

Enheterna måste användas kontinuerligt och under en längre tid så det gäller att ha igång enheten så kontrollera batterier ofta och genomför batteribyten direkt vid behov. Annars kommer djuren snabbt tillbaka i de fall de bor kvar i närområdet. Vanligtvis har djuren gett sig av 3-4 veckor efter installation. Fortsätt använda enheterna även när djuren gett sig av för att förhindra att de kommer tillbaka. 

Användning av fällor och gift i kombination med elektronisk sanering rekommenderas inte. Kombinationen motverkar syftet eftersom betet lockar till sig ännu fler djur!

I de fall djuren kommer tillbaka beror det på att dimensioneringen är bristfällig eller att fällor används samtidigt i anslutning till enheterna, eller att det är för långa intervaller mellan ofrånkomligt batteribyten. Det är alltid bra att använda flera enheter för att skärma av den yta som ni vill hålla fritt från sorkar och mullvadar.

Hur fungera elektronisk skadedjurssanering mot ORMAR & MYROR?

Snabbguide: Elektronisk skadedjurssanering ORMAR & MYROR?

Precis som underjordiska djuren med dålig syn har ormar begåvats med mycket god hörsel och känslighet för markvibrationer. Därför flyttar dessa djur ut för att undvika faran när genomträngande ljudvibration skapas. Detta kan skapas antingen genom ultraljudsenheter eller vibrationsenheter.

Förvänta dig inte omedelbara resultat.Enheterna måste användas kontinuerligt och under en längre tid så det gäller att ha igång enheten så kontrollera batterier ofta och genomför batteribyten direkt vid behov. Annars kommer djuren snabbt tillbaka i de fall de bor kvar i närområdet. Vanligtvis har djuren gett sig av några veckor efter installation. Fortsätt använda enheterna även när djuren gett sig av för att förhindra att de kommer tillbaka.

I de fall djuren kommer tillbaka beror det på att dimensioneringen är bristfällig, eller att det är för långa intervaller mellan ofrånkomligt batteribyten. Det är alltid bra att använda flera enheter för att skärma av den yta som ni vill hålla fritt från orm och myror.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.